Recycling

kauwgom recycling

Inzet voor het milieu, recycling en kostenbesparing
GumBuddy® recyclet de uitgekauwde kauwgom tot nieuwe producten. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, hier gaat uitgebreide research mee gepaard.

Om te kunnen recyclen is er veel kauwgom nodig, héél véél kauwgom. En laat dat nu net het probleem en dus meteen de oplossing zijn. Héél véél kauwgom verdwijnt in het milieu. Vaak denkt men dat als kauwgom in de prullenbak gegooid wordt dat het dan wel goed is. Natuurlijk is dat een stuk beter en socialer dan op straat, maar de kauwgom in de prullenbak wordt niet gerecycled. Dat kan alleen via GumBuddy®. Dus zie je een GumBuddy® dan weet je dat het goed zit, dat jouw kauwgom volledig gerecycled wordt. Van afval naar grondstof!

Plastics en kauwgom vergaan niet. Ze breken af tot heel kleine deeltjes die in de bodem zakken of in het water blijven rondzwerven. De afbreektijd van kauwgom ligt tussen 20 en 25 jaar.

In Nederland wordt er per jaar ca. 5,5 miljoen kilo kauwgom verkocht. Gelukkig leent kauwgom zich uitstekend voor recycling en wordt daarmee tot een grondstof waarvan nieuwe producten worden gemaakt.

Er hangt een fors prijskaartje aan het opruimen van zwerfafval. Het eenmalig verwijderen van kauwgom uit een winkelcentrum kost al gauw 10.000 euro. De kosten voor het opruimen van openbare ruimtes bedroeg in 2010 ruim 250 miljoen euro. Dit komt neer op 15 euro per persoon in Nederland.

De inzet van Gumbuddy® staat garant voor lagere kosten én het verbeteren van milieubewustzijn! Kies voor Gumbuddy® en draag bij aan het sparen van ons milieu en kostenbesparing voor de gemeenschap.